شهر مشهد نوروز ۹۹

مقصد:
تور مشهد
اعتبار:
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
مدت زمان:
۳ شب و ۴ روز
۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
جدول قیمت

جدول قیمت شهر مشهد نوروز ۹۹

تاریخ ۲۸ و ۲۹ اسفند

هتل

ستاره

۲ تخته

۱ تخته

۳ تخته

پانیذ

2

1.990.000

2.590.000

1.970.000

هلیا

3

2.230.000

3.620.000

2.210.000

آفتاب شرق

3

2.350.000

3.310.000

2.330.000

عماد

4

2.220.000

3.050.000

2.200.000

حلما

4

2.440.000

3.490.000

2.420.000

 


تاریخ ۲ و ۳ فروردین

هتل

ستاره

۲ تخته

۱ تخته

۳ تخته

پانیذ

2

1.810.000

2.370.000

1.790.000

هلیا

3

2.090.000

3.480.000

2.070.000

آفتاب شرق

3

2.210.000

3.170.000

2.190.000

عماد

4

2.040.000

3.830.000

2.020.000

حلما

4

2.300.000

3.350.000

2.280.000

 


تاریخ ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ فروردین

هتل

ستاره

۲ تخته

۱ تخته

۳ تخته

پانیذ

2

1.530.000

2.010.000

1.510.000

هلیا

3

1.710.000

2.370.000

1.690.000

آفتاب شرق

3

1.920.000

2.790.000

1.900.000

عماد

4

1.780.000

2.550.000

1.780.000

حلما

4

2.100.000

3.150.000

2.080.000

 


تاریخ ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ فروردین

هتل

ستاره

۲ تخته

۱ تخته

۳ تخته

پانیذ

2

1.600.000

2.020.000

1.590.000

هلیا

3

1.820.000

2.540.000

1.950.000

آفتاب شرق

3

1.970.000

2.840.000

1.950.000

عماد

4

1.870.000

2.640.000

1.850.000

حلما

4

2.150.000

3.20.0.000

2.130.000

 


تاریخ ۱۳ فرودین

هتل

ستاره

۲ تخته

۱ تخته

۳ تخته

پانیذ

2

1.510.000

2.020.000

1.490.000

هلیا

3

1.720.000

2.440.000

1.700.000

آفتاب شرق

3

1.870.000

2.740.000

1.850.000

عماد

4

1.810.000

2.650.000

1.790.000

حلما

4

-

-

2.030.000

 

 


خدمات تور

بلیت رفت و برگشت
۳ شب اقامت در هتل