ترکیه دی ۱۳۹۸

اطلاعات تور ترکیه دی ۱۳۹۸
مقصد
مهلت ثبت نام
مدت تور
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
قیمت
ترکیه - استانبول
۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۳ شب و ۴ روز
۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۱۳۹۸/۱۰/۰۶
۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
جدول قیمت تور ترکیه دی ۱۳۹۸
نام هتل ستاره اتاق سینگل اتاق دبل
ARSIMA ۳ ۳.۹۹۰.۰۰ ۴.۸۹۰.۰۰۰
MONARCH ۳ ۴.۸۹۰.۰۰۰ ۵.۲۹۰.۰۰۰

توضیحات تور

حساب های بلند مدت هم قابل پذیرش است.
انگشت نگاری داخل خود سفارت انجام می شود.
ارائه ضمانتنامه بانکی بازگشت از سفر برای تمامی مسافران الزامی است.
عوارض خروج از کشور، هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافران است.
مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافران است.